یادداشت اختصاصی: فشارهای اقتصادی بر مردم عربستان و خطر بروز نارضایتی‌های اجتماعی

در آوریل چت avrilchat.ir مطلب یادداشت اختصاصی: فشارهای اقتصادی بر مردم عربستان و خطر بروز نارضایتی‌های اجتماعی مشاهده می کنید
دکتر «حصه الماضی» فعال حقوق بشر عربستانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش بدهی این کشور درباره اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و فشار بیشتر بر اقشار فقیر مردم و خطر بروز نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور هشدار داد.
ممنون بابت بازدید از سایت آوریل چت avrilchat.ir