تأثیرات «اخبار» بر زندگی جوامع امروز از دیدگاه آلن دوباتن

در آوریل چت avrilchat.ir مطلب تأثیرات «اخبار» بر زندگی جوامع امروز از دیدگاه آلن دوباتن مشاهده می کنید
«اخبار»، نوشته آلن دوباتن با ترجمه مریم تقدیسی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت آوریل چت avrilchat.ir