تصمیم اولیه فدراسیون بسکتبال درباره اتفاقات بازی شیمیدر و آویژه صنعت

در آوریل چت avrilchat.ir مطلب تصمیم اولیه فدراسیون بسکتبال درباره اتفاقات بازی شیمیدر و آویژه صنعت مشاهده می کنید
تصمیم اولیه فدراسیون بسکتبال درباره اتفاقات بازی شیمیدر قم و آویژه صنعت پارسا مشهد، پیش از برگزاری کمیته انضباطی اعلام شد.
ممنون بابت بازدید از سایت آوریل چت avrilchat.ir