انتشار بوی نامطبوع در 7 منطقه پایتخت

در آوریل چت avrilchat.ir مطلب انتشار بوی نامطبوع در 7 منطقه پایتخت مشاهده می کنید
مدیرکل محیط زیست شهردای تهران در خصوص انتشار بوی نامطبوع در 7 منطقه پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت آوریل چت avrilchat.ir