عواقب عدم اظهار دارایی برای مسئولان کشور

در آوریل چت avrilchat.ir مطلب عواقب عدم اظهار دارایی برای مسئولان کشور مشاهده می کنید

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.
ممنون بابت بازدید از سایت آوریل چت avrilchat.ir