پرونده ویژه تسنیم؛ «اصل 44؛ زشت یا زیبا؟»| با رفتن "پوری‌حسینیها" مشکلات خصوصی‌سازی حل نمی‌شود

در آوریل چت avrilchat.ir مطلب پرونده ویژه تسنیم؛ «اصل 44؛ زشت یا زیبا؟»| با رفتن "پوری‌حسینیها" مشکلات خصوصی‌سازی حل نمی‌شود مشاهده می کنید
عضو کمیسیون اقتصادی، با اشاره به اینکه با رفتن “پوری‌حسینیها” مشکلات خصوصی‌سازی حل نمی‌شود، گفت: مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهاد ناظر یک کارنامه برای میزان تحقق سیاستهای کلی در مورد خصوصی سازی ارائه نکرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت آوریل چت avrilchat.ir